Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 13/10/2022 (Thứ 5 13/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0788 Thứ 5, 13/10/2022

12134348515215

Jackpot 1 : 39.847.692.900 đ Tăng + 2.175.620.850đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.898.754.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.847.692.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
4.898.754.850
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 545 500.000
Giải ba 3 số 12148 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 11/10/2022 (Thứ 3 11/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0787 Thứ 3, 11/10/2022

11263440465201

Jackpot 1 : 37.672.072.050 đ Tăng + 2.321.158.050đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.657.019.200 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.672.072.050
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.657.019.200
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 650 500.000
Giải ba 3 số 13234 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 8/10/2022 (Thứ 7 08/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0786 Thứ 7, 8/10/2022

11172334415140

Jackpot 1 : 35.350.914.000 đ Tăng + 2.020.092.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.399.112.750 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.350.914.000
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.399.112.750
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 567 500.000
Giải ba 3 số 12657 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 6/10/2022 (Thứ 5 06/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0785 Thứ 5, 6/10/2022

06081920475307

Jackpot 1 : 33.330.821.700 đ Tăng + 1.672.715.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.174.658.050 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.330.821.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.174.658.050
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 661 500.000
Giải ba 3 số 13805 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 4/10/2022 (Thứ 3 04/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0784 Thứ 3, 4/10/2022

05111222434542

Jackpot 1 : 31.658.106.000 đ Tăng + 1.658.106.000đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.988.800.750 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.658.106.000
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.988.800.750
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 743 500.000
Giải ba 3 số 14479 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 1/10/2022 (Thứ 7 01/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0783 Thứ 7, 1/10/2022

14151622232920

Jackpot 1 : 37.241.100.750 đ Tăng + 2.034.570.600đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.804.566.750 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số
(A trúng rồi!)1
37.241.100.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.804.566.750
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 559 500.000
Giải ba 3 số 12319 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 29/9/2022 (Thứ 5 29/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0782 Thứ 5, 29/9/2022

15323337425428

Jackpot 1 : 35.206.530.150 đ Tăng + 1.949.467.500đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.578.503.350 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.206.530.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.578.503.350
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 504 500.000
Giải ba 3 số 10993 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 27/9/2022 (Thứ 3 27/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0781 Thứ 3, 27/9/2022

11132327374334

Jackpot 1 : 33.257.062.650 đ Tăng + 1.354.275.000đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.361.895.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.257.062.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.361.895.850
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 784 500.000
Giải ba 3 số 14439 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 24/9/2022 (Thứ 7 24/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0780 Thứ 7, 24/9/2022

01040517424709

Jackpot 1 : 31.902.787.650 đ Tăng + 1.902.787.650đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.211.420.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.902.787.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 379 500.000
Giải ba 3 số 9757 50.000
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 22/9/2022 (Thứ 5 22/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0779 Thứ 5, 22/9/2022

12141929444726

Jackpot 1 : 98.674.641.750 đ Tăng + 7.060.571.550đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 5.392.800.900 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số
(A trúng rồi!)1
98.674.641.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt (A trúng rồi!)22.696.400.450
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1218 500.000
Giải ba 3 số 25672 50.000
Giải mã Giấc Mơ