Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14/10/2022 (Thứ 6 14/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0953, Thứ 6, 14/10/2022

010622253034

Giá trị Jackpot: 20.562.119.000 đ Tăng + 1.950.236.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 20.562.119.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 18
Giải nhì 4 số 300.000 928
Giải ba 3 số 30.000 16342
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12/10/2022 (Thứ 4 12/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0952, Thứ 4, 12/10/2022

010713162735

Giá trị Jackpot: 18.611.883.000 đ Tăng + 1.808.722.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 18.611.883.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 21
Giải nhì 4 số 300.000 1223
Giải ba 3 số 30.000 18782
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9/10/2022 (Chủ Nhật 09/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0951, Chủ Nhật, 9/10/2022

131520253543

Giá trị Jackpot: 16.803.160.500 đ Tăng + 1.742.104.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.803.160.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 15
Giải nhì 4 số 300.000 1014
Giải ba 3 số 30.000 17746
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7/10/2022 (Thứ 6 07/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0950, Thứ 6, 7/10/2022

182029343638

Giá trị Jackpot: 15.061.056.500 đ Tăng + 1.633.345.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 15.061.056.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 19
Giải nhì 4 số 300.000 793
Giải ba 3 số 30.000 14206
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5/10/2022 (Thứ 4 05/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0949, Thứ 4, 5/10/2022

091823242934

Giá trị Jackpot: 13.427.711.000 đ Tăng + 1.427.711.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.427.711.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 18
Giải nhì 4 số 300.000 990
Giải ba 3 số 30.000 15944
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2/10/2022 (Chủ Nhật 02/10)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0948, Chủ Nhật, 2/10/2022

031728303132

Giá trị Jackpot: 21.270.243.500 đ Tăng + 1.848.153.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 21.270.243.500
(A trúng rồi!)1
Giải nhất 5 số 10.000.000 17
Giải nhì 4 số 300.000 971
Giải ba 3 số 30.000 17210
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30/9/2022 (Thứ 6 30/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0947, Thứ 6, 30/9/2022

041119203541

Giá trị Jackpot: 19.422.090.500 đ Tăng + 1.546.289.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 19.422.090.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 24
Giải nhì 4 số 300.000 1131
Giải ba 3 số 30.000 17869
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28/9/2022 (Thứ 4 28/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0946, Thứ 4, 28/9/2022

040507242730

Giá trị Jackpot: 17.875.801.500 đ Tăng + 1.603.618.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 17.875.801.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 17
Giải nhì 4 số 300.000 953
Giải ba 3 số 30.000 16363
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25/9/2022 (Chủ Nhật 25/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0945, Chủ Nhật, 25/9/2022

030508313334

Giá trị Jackpot: 16.272.183.500 đ Tăng + 1.432.105.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.272.183.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 21
Giải nhì 4 số 300.000 793
Giải ba 3 số 30.000 14773
Tra cứu Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23/9/2022 (Thứ 6 23/09)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0944, Thứ 6, 23/9/2022

011221283044

Giá trị Jackpot: 14.840.078.500 đ Tăng + 1.442.209.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 14.840.078.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 18
Giải nhì 4 số 300.000 788
Giải ba 3 số 30.000 14836
Giải mã Giấc Mơ