Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 14/10/2022 (Thứ 6 14/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
225017Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
996909048477Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
927704729747879633Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
191773283831252119547845Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 12/10/2022 (Thứ 4 12/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
429761Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
051214434502Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
055180609943168619Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
033573847225814065379543Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 10/10/2022 (Thứ 2 10/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
385688Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
739134235584Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
676539648038020308Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
549208792052482209218709Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 7/10/2022 (Thứ 6 07/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
402715Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
445672550548Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
031830420128076722Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
811692308246149433868637Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 5/10/2022 (Thứ 4 05/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
364572Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
483472485158Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
511215330313885540Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
231944627787297365705208Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 3/10/2022 (Thứ 2 03/10)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
247628Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
784471601822Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
605536589554220296Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
197712827025725927563348Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 30/9/2022 (Thứ 6 30/09)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
912302Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
592907912257Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
419291056052727015Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
563001680184145087289174Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 28/9/2022 (Thứ 4 28/09)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
564240Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
520777172753Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
429768466195566080Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
116753948713180554830217Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 26/9/2022 (Thứ 2 26/09)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
796167Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
707426891533Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
214827208596167736Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
712991955748126859391360Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 23/9/2022 (Thứ 6 23/09)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
775309Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
918647096241Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
024277305567876047Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
674491211575371070898331Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Giải mã Giấc Mơ