Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 13/10/2022 (Thứ 5 13/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

243802
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

802243
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

205520045513
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

496644150272241821
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

254401049178481196082423
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 11/10/2022 (Thứ 3 11/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

689320
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

320689
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

808374202117
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

922909213272092570
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

634712943529777641065752
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 8/10/2022 (Thứ 7 08/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

110198
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

198110
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

608716049613
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

395723197895038564
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

728133216472827011201108
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 6/10/2022 (Thứ 5 06/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

772347
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

347772
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

726864017697
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

861087033389087626
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

693840999944427105057143
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 4/10/2022 (Thứ 3 04/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

295696
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

696295
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

319961383236
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

110894523117540688
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

191639067360638445507449
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 1/10/2022 (Thứ 7 01/10)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

120112
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

112120
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

986595185910
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

689612003571024731
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

417225740665562364832187
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 29/9/2022 (Thứ 5 29/09)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

350999
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

999350
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

821207920524
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

580403348879184499
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

711509878706587981375490
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 27/9/2022 (Thứ 3 27/09)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

826716
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

716826
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

925634695446
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

380688038245244270
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

356005595706907396108804
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 24/9/2022 (Thứ 7 24/09)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

458191
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

191458
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

605300592112
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

229923694985116274
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

940339221909392453052494
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Tra cứu Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 22/9/2022 (Thứ 5 22/09)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

488313
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

313488
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

424893002174
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

533573737901917997
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

726166293605627393631539
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Giải mã Giấc Mơ